De zorgsector is een dynamische en veeleisende werkomgeving waar professionals dagelijks worden geconfronteerd met complexe en emotioneel beladen situaties. Om in deze uitdagende omgeving effectief te kunnen blijven functioneren en groeien, is voortdurende professionele ontwikkeling van groot belang.

Een van de meest waardevolle manieren om dat te realiseren is door gebruik te maken van intervisie. In dit blog bespreken we het belang van intervisie in de zorgsector en hoe het kan bijdragen aan betere zorg en welzijn voor zowel zorgverleners als cliënten.

Wat is intervisie?

First things first. Wat is intervisie precies? Intervisie is een methode waarbij zorgprofessionals in kleine groepen samenkomen om praktijkervaringen, knelpunten en dilemma’s te bespreken.

Het doel is om gezamenlijk te reflecteren, te leren van elkaars ervaringen en tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen met als doel om beter te leren handelen.

Wat zijn de voordelen van intervisie?

Reflectie op je eigen handelen

Intervisie biedt jou als zorgprofessional de mogelijkheid om stil te staan bij je eigen handelen en beslissingen die je genomen hebt. Door ervaringen met vakgenoten te bespreken, kan je kritisch naar je eigen werk kijken en leren van successen en fouten van andere zorgprofessionals. Dit bevordert zelfinzicht en draagt bij aan je persoonlijke groei.

Kennisdeling en best practices

In de zorgsector zijn er vaak meerdere manieren om een probleem aan te pakken. Intervisie stelt professionals in staat om kennis en best practices met elkaar te delen. Dit leidt tot een verrijking van de professionele kennis en vaardigheden binnen de groep, wat ten goede komt aan de zorgkwaliteit.

Emotionele ondersteuning

Werken in de zorg kan emotioneel belastend zijn. Intervisie biedt een veilige omgeving waarin professionals hun gevoelens en ervaringen kunnen delen, zonder oordeel. Deze emotionele ondersteuning helpt je bij het voorkomen van een burn-out, draagt bij aan het welzijn van de zorgverleners en de kwaliteit van hun werk.

Verbetering van de teamdynamiek

Intervisie kan de samenwerking en communicatie binnen een team verbeteren. Door regelmatig samen te komen en openlijk te discussiëren, ontstaat er een betere verstandhouding en wederzijds respect. Dit versterkt de teamdynamiek en leidt tot een meer harmonieuze werkomgeving.

Innovatie en probleemoplossing

Tijdens intervisiesessies kunnen zorgprofessionals gezamenlijk brainstormen over innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Deze gezamenlijke aanpak kan leiden tot creatieve en effectieve oplossingen die anders misschien over het hoofd zouden zijn gezien.

Begeleide intervisie

Veel zorgprofessionals werken als zzp’er. Vanuit de wet WKKGZ ben je verplicht om als zzp’er regelmatig te reflecteren op jouw handelen via intervisie. Als zzp’er is dat alleen lastig, je bent immers alleen.

Toch kan ook jij intervisie doen, namelijk in de vorm van begeleide intervisie voor de zorg, waarbij je met andere zzp’ers samen komt om te reflecteren. Bekijk hier een voorbeeld van begeleide intervisie, aangeboden door zorgbemiddelingsbureau PRTD.

By admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *